İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlarının din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı teminat altına alınmıştır. Genel politika olarak çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı ilke edinmiş olan Şirket’imiz, çalışanlarının kişisel ve mesleki açıdan gelişmek istedikleri alana yönlendirmekte ve gerekli eğitimi sunmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara yazılı olarak bildirilmiştir

Şirketimizde çalışan haklarını teminen İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

YUKARI