Yatırım Teşvik Belgemiz Onaylandı

17 Nisan 2020
Post Image

Şirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurmuş olduğu 8.315.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğinden yararlanılacaktır. İşbu yatırımların tamamlanmasıyla bisküvi üretim kapasitemizin %100'e yakın artması ve 48 kişi ilave istihdam yaratılması hedeflenmektedir.

YUKARI